SLO Przemków


POWRÓT
     

  Warto zobaczyć
  Galeria Guzika
  Gry
  Muzyka
  Sport  Kromka Słowa
  Liturgia Godzin
  Pismo Święte
  Czytania
  Gość diecezjalny  Galeria
  Galeria


  Linki
  Linki


  Kontakt
  Kontakt


            
                
                                                                                                                                    

Rachunek sumienia

    Modlitwa przed rachunkiem sumienia

  Panie Boże, zgrzeszyłem przeciw Tobie. Nie jestem już godzien nazywać się Twoim dzieckiem. Pragnę powrócić do Ciebie i szczerze wyspowiadać się ze wszystkich moich grzechów. Przyjdź Duchu Święty, oświeć mój rozum, abym dokładnie poznał swoje grzechy, szczerze za nie żałował, postanowił poprawę i z pokorą je wszystkie wyznał na spowiedzi.


    I Przykazanie – Mówi o miejscu Boga w naszym życiu.

  Czy mam czas dla Ciebie, czy nie jesteś spychany na margines życia, na koniec dnia? – czy nie brakuje codziennej modlitwy, i jak ta modlitwa wygląda? Może jest odmawiana bezmyślnie i w pośpiechu? – czy moja wiara w Ciebie się rozwija ( poprzez np. czytanie Pisma św., innych książek religijnych)? – czy to co czytam, oglądam, a także ludzie, których spotykam, pomagają mi zbliżać się do Ciebie, czy mnie od Ciebie oddalają? – czy umiem się przyznać do wiary i przeciwstawić złu tam, gdzie je dostrzegam?


    II Przykazanie – Mówi o szacunku wobec Boga i tego, co święte.

  Czy nie odrzucam Twojej woli wyrażonej w przykazaniach i nauce Kościoła ( np. przez mówienie: „dla mnie to nie jest grzechem”)? – czy nie odrzucam Ciebie przez długotrwałe unikanie spowiedzi św. i trwanie w grzechu śmiertelnym? – czy nie przysięgałem bez potrzeby, fałszywie, lub czy dotrzymywałem przysięgi? – czy nie wyszydzałem Kościoła, ludzi, którzy starają się na co dzień ukazywać swoją wiarę? – czy szanowałem imiona i rzeczy święte?


    III Przykazanie – Mówi o wypełnianiu obowiązków religijnych.

  Czy brałem udział we Mszy św. w niedzielę i święta ( jeżeli zdarzały się zawinione nieobecności, należy podać ilość i powód ), w jaki sposób uczestniczę we Mszy św. ( słuchanie i zaangażowanie we wspólną modlitwę )? – czy nie zakłócam świątecznego charakteru niedzieli przez niepotrzebną pracę? – czy staram się ubogacić niedzielę czytaniem Biblii, dobrych książek, oglądaniem dobrych programów w telewizji lub ciekawymi Spotkaniami? – czy potrafię przypomnieć domownikom o Mszy św. i właściwym przeżyciu niedzieli? – czy zachowuję posty nakazane w Kościele? – czy powstrzymywałem się od udziału w zabawach i dyskotekach w okresie Adwentu i Wielkiego Postu? – czy przystąpiłem do spowiedzi i Komunii św. w okresie wielkanocnym?


    IV Przykazanie – Jest wezwaniem do okazywania szacunku i wdzięczności rodzicom, nauczycielom i przełożonym.

  Jak odnoszę się do wspomnianych osób? – czy jestem uczciwy, prawdomówny w stosunku do nich? – czy dbam o ich dobre imię? – czy podejmuję codzienne obowiązki domowe i szkolne? – czy jestem gotowy do wzięcia odpowiedzialności za sprawy domowe, rodzinne ( np. pomoc w sprzątaniu, czy innych domowych zajęciach? )


    V Przykazanie- Wzywa nas do szacunku oraz ochrony życia swojego i innych.

  Czy szanuje i bronię życia na każdym etapie jego istnienia ( od poczęcia, aż do śmierci )? - czy godzę się na jego lekceważenie ( zwłaszcza w dyskusjach na temat zabijania dzieci nienarodzonych )? - czy dbam o zdrowie ( zażywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, palenie papierosów, nieodpowiedni ubiór, okaleczanie się )? - czy znieważam drugiego człowieka słowem lub czynem? – czy ulegam uczuciu nienawiści, złości? - braku dążenia do zgody? - niechętnego przebaczania? - próbom samobójczym? - czy uciekam z domu? - dręczę zwierzęta? - niszczę przyrodę?


    VI Przykazanie staje na straży godności człowieka i szacunku w dziedzinie przekazywania życia.

  Grzechy przeciw temu przykazaniu to: - współżycie przedmałżeńskie, - rozbudzanie pożądliwości przez pieszczoty i pocałunki, - uczynki nieskromne dokonywane w samotności ( samogwałt, czyli masturbacja, onanizm), nieskromne rozmowy, - rozbudzanie pożądliwości i nieskromnych myśli przez lekturę, oglądanie filmów lub czasopism pornograficznych, - prowadzenie innych ludzi do nieczystości przez słowa i czyny.


    VII Przykazanie – Stoi na straży własności drugiego człowieka oraz własności wspólnej.

  Czy kradłem? – niszczyłem własności innych lub wspólną ( np. urządzeń miejskich )? – nie oddałem rzeczy skradzionych lub znalezionych, gdy znamy właściciela? – oszukiwałem? Należy w tym przypadku określić także jak wielka była szkoda wyrządzona przez mój grzech.


    VIII Przykazanie – Mówi o odpowiedzialności za słowo.

  Czy mówiłem prawdę, czy kłamałem, czy nie posługuję się półprawdą? – czy nie zaszkodziłem komuś poprzez oszczerstwo ( mówienie nieprawdy ),- obmowę ( rozgłaszanie słabości drugiej osoby ), plotki, podejrzenia i posądzenia? – jak wyglądało spełnianie obietnic i dotrzymywanie tajemnicy? – czy w życiu nie zachowuję się w sposób obłudny? – czy potrafię uznać własne błędy i doceniać zalety innych?


    IX Przykazanie – Obejmuje grzechy, które są znakiem wewnętrznego nieuporządkowania w dziedzinie seksualnej.

  Czy świadomie i dobrowolnie dopuszczam nieskromne myśli, wyobrażenia i pragnienia? – czy zdobywanie wiedzy z dziedziny seksualnej, które jest czymś potrzebnym, nie prowadzi do rozbudzenia tej sfery życia? – czy nie zdarzają sie rozmowy, które mają doprowadzić do rozbudzenia pożądania? – czy celowo nie poszukuję tego, co prowadzi do grzechów nieczystych? – czy świadomie i dobrowolnie nie podtrzymuję w swej pamięci nieskromnych myśli, pragnień i obrazów? – czy nie jestem dla innych powodem nieskromnych myśli i wyobrażeń przez sposób bycia, słowa, ubiór? – czy celowo nie ubieram na siebie takich strojów, które mają „prowokacyjny charakter”?


    X Przykazanie – Zwraca uwagę na sferę niewłaściwych pragnień, które rodzą siew człowieku na widok tego, co inni posiadają.

  Czy ulegam rodzącemu się uczuciu zazdrości? – czy stan posiadania innych rodzi we mnie uczucia nienawiści, nieżyczliwości i czy nie prowadzi do podejrzeń, obmowy? – czy umiem się cieszyć i dziękować Bogu za to, co posiadam? – czy umiem się dzielić z innymi tym co mam? – czy jestem wrażliwy na potrzeby innych ludzi, czy dostrzegam ich potrzeby? – czy moje życie jest poukładane wg właściwej hierarchii wartości ( czy sprawy materialne nie zasłaniają tego, co prowadzi do Boga i ludzi )?


    Modlitwa po spowiedzi

  Boże mój, dziękuję Ci za Twą wielką dobroć, za przebaczenie grzechów. Dziękuję Ci za życie łaski, które mi dałeś. Umocniłeś mnie do walki z grzechem. Pragnę pamiętać, jaką cenę zapłacił Chrystus, aby obdarzyć mnie dobrem. Pomóż mi wytrwać w postanowieniach i więcej nie grzeszyć. Amen.POWRÓT


© 2011 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.