SLO Przemków
powołanie

 modlitwa
  historia i cel   zadania    struktura            zobowiązania  owoce
        daty   duszpasterstwo powołań


     
  Warto zobaczyć
  Galeria Guzika
  Gry
  Muzyka
  Sport  Kromka Słowa
  Liturgia Godzin
  Pismo Święte
  Czytania
  Gość diecezjalny  Galeria
  Galeria


  Linki
  Linki


  Kontakt
  Kontakt


            
                
                                                                                                                                    

Struktura organizacyjna

     Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniomma zasięg ogólnodiecezjalny i opiera się na indywidualnych deklaracjach przynależności, złożonych przez zainteresowane osoby w Diecezjalnym Duszpasterstwie Powołań w Paradyżu. Jeśli w danej parafii jest przynajmniej kilka osób, które wstąpiły do Dzieła, powinny się one zorganizować w parafianą wspólnotę "Przyjaciół Paradyża", którą kieruje proboszcz lub wyznaczony przez niego duszpasterz. Grupa taka funkjonuje na zasadach określonych przez własnych duszpasterzy, korzystając ze wskazówek moderatora diecezjalnego. Możliwe jest też, że jakaś istniejąca grupa parafialna ( służba liturgiczna, "żywy różaniec", itp. ) podejmuje wspólną decyzję o włączeniu się w ruch "Przyjaciół Paradyża". Nie ma wtedy potrzeby prowadzenie osobnej formacji, a wystarczy niektóre ze swoich spotkań poświęcić tematyce powołaniowej. Do ruchu mogą należeć takżę osoby zamieszkałe poza Diecezją Zielonogórsko-Gorzowską, np. rodziny, krewni i przyjaciele księży czy osób zakonnych, pracujących na jej terenie lub stąd pochodzących. Poza terenem Diecezji nie tworzy się jednak wspólnot parafilanych.

    Osoby chcące wstąpić do Dzieła Duchowej Pomocy Powołaniom mogą pobrać deklarację od liderów istniejących grup parafialnych "Przyjaciół Paradyża" lub zwrócić się do Duszpaserstwa Powołań.

        Duszpasterstwo Powołań - kontakt
<<< powrót powołanie© 2012 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.