SLO Przemków
powołanie

 modlitwa
  historia i cel   zadania    struktura            zobowiązania  owoce
        daty   duszpasterstwo powołań


     
  Warto zobaczyć
  Galeria Guzika
  Gry
  Muzyka
  Sport  Kromka Słowa
  Liturgia Godzin
  Pismo Święte
  Czytania
  Gość diecezjalny  Galeria
  Galeria


  Linki
  Linki


  Kontakt
  Kontakt


            
                
                                                                                                                                    

Zadania "Przyjaciół Paradyża"

     1. Modlitwa za powołanych i o nowe powołania jest głównym obowiązkiem członków Dzieła. Chodzi tu o regularną ( codzienną ) modlitwę w następujących intencjach
   - za Ojca św., biskupów naszej diecezji oraz wszystkich jej kapłanów, szczególnie duszpasterzy swoich wspólnot parafialnych;
   - za alumnów, wychowawców i wykładowców naszego Seminatrium Duchowego w Paradyżu;
   - za wspólnoty zakonne, posługujące w naszej diecezji;
   - o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne zwłaszcza dla naszej diecezji;
   - za osoby duchowne i zakonne, przeżywające szczególne trudności na drodze powołania;
   - za zmarłych biskupó, kapłanów i alumnów naszej diecezji oraz zmarłych kapłanów i osoby zakonne, z których posługi korzystaliśmy.

    2. Pogłębianie własnej wiary i rozwijanie życia duchowego, aby stać się świadomym i aktywnym członkiem Kościoła w swojej wspólnocie parafialnej to zadanie, które członkowie Dzieła realizują poprzez regularne życie sakramentalne, rozważanie Pisma św., spotkania formacyjne, lekturę i inne formy. Dzięki temu stają się pomocąi wsparciem dla swoich duszpasterzy, współpracując z nimi w kształtowaniu życia parafii. Są do dyspozycji zawsze wtedy, gdy zajdzie potrzeba pomocy fizycznej czy zaangażowania w jakieś dzieło duchowe.

     3. Dawanie świadectwa swojej wiary i przywiązania do Kościoła to zadanie, które realizuje się na zewnątrz ( w miejscach pracy czy nauki, w rodzinie, w spotkaniach towarzystkich itp. ) i polega na przedstawianiu pozytywnego obrazu Kościoła, na odważnym przyznawaniu się do własnej tożsamości chrześcijańskiej oraz roztropnym stawaniu w obronie Kościoła wobec różnych form krytyki czy ataku.

     4. Ofiara materialna na potrzeby Seminarium oraz Duszpasterstwa Powołań jest zadaniem całkowicie dobrowolnym i możę być realizowana poprzez dowolnej wielkości składki, przekazywane do Seminarium bezpośrdnio ( np. wpłatą na konto, przekazem pocztowym ) lub za pośrednictwem proboszcza czy lidera grupy parafialnej. Dobrze jest podać cel ofiary ( na utrzymaie Seminarium, na remont Paradyża, na działalność powołaniową czy na rzecz alumnów z uboższych rodzin ). Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że dar materialny nie jest obowiązkowy - można go zastąpić jakimś darem duchowym ( post, ofiarowanie cierpienia, dodatkowa modlitwa itp. ).
<<< powrót powołanie© 2012 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.