SLO PrzemkówLinki     
                               
Oni mają powołanie!!! do kadry narodowej. A TY ???
© P. Juchom
      Zostań ministrantem parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie. Spotkanie dla chętnych rozpocząć służbę dla Pana Boga odbędzie się w piątek, 05 września 2013 roku, po mszy św. o godz. 18.00 w kościele.01 września AD 2013, P. Juchom"Być solą ziemi" - piesza pielgrzymka głogowska
 Pisza Pielgrzymka
      Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa "Być solą ziemi". Czy bierzemy na poważnie słowa Jezusa, że "mamy być solą ziemi"? To pytanie stawia przed nami Kościół. Na konieczność świadczenia o tym, że żyjemy w jedności z Bogiem oraz że jesteśmy blisko człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszego duchowego czy materialnego wsparcia, zwraca uwagę program duszpasterski do którego nawiązuje hasło pielgrzymki. Szczególny akcent kładziemy na odpowiedzialność wspólnoty parafialnej za przekaz wiary młodemu pokoleniu. Bywa, że często jest to tylko troska odpowiedzialnych duszpasterzy, osób konsekrowanych i katechetów. Tymczasem przekaz wiary dotyczy wszystkich ochrzczonych. Wiara wszystkich ochrzczonych umacnia się, gdy jest przekazywana - podkreśla abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Obchodzony w całym Kościele Rok Wiary jest zaproszeniem do autentycznego nawrócenia i świadectwa wiary. Program duszpasterski Kościoła w Polsce "Być solą ziemi" doskonale wpisuje się w ten czas. Rok Wiary odczytujemy jako znak, że Kościół w Polsce wyznacza i realizuje te same cele pastoralne, jakie dla Kościoła na całym świecie wskazuje papież - podkreśla ks. Szymon Stułkowski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa. Chrystus powiedział do uczniów: "Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym ją przywrócić? Nie przydaje się na nic!" (Mt 5,13). Co jest takiego w soli, że nadaje ona potrawom smak? Minerały, które w przełożeniu na płaszczyznę ducha oznaczają ewangelizację-katechumenat-służbę - wyjaśniają Elżbieta i Mirosław Wrotkowscy. Niestety większość chrześcijan stawia siebie w pozycji odbiorców usług religijnych. Bądźmy jako pielgrzymi niewyczerpanymi pokładami soli. Dajmy świadectwo pielgrzymując do Matki.

      Spotkanie organizacyjne dla osób chcących wybrać się na pielgrzymi szkla już we wtorek, 09 lipca 2013 roku, po mszy św. o godz. 18.00 w salce na plebanii.
źródło: Biuro Prasowe KEP 2012Rekolekcje w Jackówce
© P. Juchom
      W dniach 14 - 16 czerwca 2013 roku w Paradyżu odbędą się rekolekcje powołaniowe dla tych, którzy chcą odkryć zaproszenie Boga, usłyszeć co mówi, zaufać Mu i zacząć żyć zgodnie z Jego planem. Jest to świetny czas na wyciszenie się i pobycie z Panem Bogiem bardzo blisko. Osoby zainteresowane wyjazdem do Paradyża na rekolekcje proszę o kontakt ( dodam, że to nie są rekolekcje tylko dla ministrantów ). Zaprasza ks. Marek


08 czerwca AD 2013, P. Juchom>Dekanalna pielgrzymka do Rokitna
 © MB Rokitno
      W sobotę, 01 czerwca 2013 roku organizowana jest pielgrzymka autokarowa dekanatu Szprotawa do Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Zachęcamy do udziału nie tylko w pielgrzymce dekanalnej, ale również w diecezjalnym Dniu Dziecka, który 01 czerwca będzie organizowany w Rokitnie.
     Ministranci, którzy nie otrzymali jeszcze zgody na wyjazd proszę poprosić o nią na zbiórce. Inne osoby chętne prosimy o kontakt z Panią G. Cłapa.24 maja AD 2013, P. JuchomPielgrzymka ministrantów
 © Sz. Lewandowski
      W sobotę 27 kwietnia 2013 roku wyjeżdżamy na pielgrzymkę ministrantów. Spotykamy się o godz. 8.00 pod kościołem. Oto plan spotkania:
Paradyż:
10:00 Spotkania w grupach wiekowych
- ministranci ze szkół podstawowych: kościół seminaryjny
- ministranci z gimnazjum: aula św. Józefa
- ministranci ze szkół ponadgimnazjalnych w sali św. Tomasza
- prezesi ze wspólnot Służby Liturgicznej w Sali Jana Pawła II
11:30 Eucharystia pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego wraz z promocją lektorską
12:30 Wspólny posiłek
13:15 Konkurs liturgiczny
13:15 Finał rozgrywek Ligi Ministranckiej
16:00 Zakończenie rozgrywek, wręczenie nagród i wspólna modlitwa
16:30 Zakończenie Pielgrzymki
25 kwietnia AD 2013, P. JuchomChrystus Pan Zmartwychwstał !!!
© P. Juchom
      Niech Zmartwychwstały Chrystus, każdego dnia umacnia i obdarza potrzebnymi łaskami do tego, abyśmy tak jak On potrafili pokonywać grób własnych słabości i niedoskonałości - ZMARTWYCHWSTAWAĆ z każdego naszego grzechu. Ten świąteczny czas spędzony z rodziną niech będzie przepełniony miłością i wzajemną życzliwością. ALLELUJA !!!30 marca AD 2013, P. JuchomRozpoczynamy Święte Triduum Paschalne
© P. Juchom
      Dzisiaj rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne – najświętsze dni w roku. W Wielki Czwartek otaczamy ołtarz Chrystusa, by sprawować pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Świętujemy przede wszystkim ustanowienie Najświętszej Eucharystii oraz Sakramentu Kapłaństwa. Jutrzejszy dzień jest dla wszystkich wierzących dniem szczególnej zadumy i refleksji. Obchodzimy bowiem pamiątkę dnia w którym nasz Pan oddał za nas swoje życie. Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Chrystusa i przypominając nam cenę jaka została zapłacona za nasze zbawienie. Sobota - Wigilia Paschalna jest szczytem całego roku liturgicznego, najważniejszą celebracją liturgiczną w całym Kościele. Jest to rzeczywiście noc Zmartwychwstania Chrystusa, noc zwycięstwa nad grzechem i śmiercią. Tą świętą liturgią rozpoczniemy Okres Wielkanocny w Kościele. To właśnie Zmartwychwstanie Pańskie jest „Uroczystością nad uroczystościami”. Nie bądźmy obojętni i chciejmy ochoczo uczestniczyć w tych Świętych dniach w Liturgii; Wielki Czwartek, godz. 18.00, Wielki Piątek, godz. 17.00, Wielka Sobota, godz. 18.00. Więcej informacji na plakatch - obrazki, lewa kolumna. Zapraszamy

28 marca AD 2013, P. JuchomSłużba w czasie Triduum
 © P. Juchom

      W poneidziałek, o godz. 19.00 spotkanie u mnie dla ministrantów, którzy chcą się mocniej zaangażować w oprawę liturgii w czasie Trdiuum Sacrum. Zbiórka obowiązkowa dla wszystkich ministrantów w Wielki Czwartek w kościele o godz. 10.00. Proszę o modlitwę za wszystkich ministrantów i tych, którzy będą odpowiedzialni za liturgię w czasie najważniejszych świąt dla katolików.

24 marca AD 2013, P. JuchomSede vacante
 © P. Juchom

      Po wczorajszym ustąpieniu Benedykta XVI rozpoczął się wakat w Stolicy Apostolskiej. Emerytowany Papież opuścił Watykan, oddajać do zniszczenia pierścień rybaka i pieczęć. Symbolicznym aktem inauguracji wakatu było zamknięcie i opieczętowanie apartamentów papieskich, które zostaną otwarte po wyborze nowego Papieża. Decyzja o zwołaniu konklawe zostanie podjęta przez kardynałów, którzy na mocy konstytucji apostolskiej Jana Pawła II „Universi dominici gregis” o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze Biskupa Rzymskiego decydują o sprawach bieżących i funkcjonowaniu Watykanu do momentu wyboru kolejnego następcy św. Piotra.

01 marca AD 2013, P. JuchomPopielec - start Wielkiego Postu
 © P. Juchom

      Modlitwa, post, jałmużna, a szczególnie sakramenty święte są droga nawrócenia i uświęcenia - przypomniał Benedykt XVI pozdrawiając Polaków podczas audiencji ogólnej w Watykanie. Nawiązując do obchodzonej dzisiaj środy popielcowej, rozpoczynającej okres Wielkiego Postu papież przypomniał, że to łaska Boża wyprzedza nasze osobiste wysiłki ku przemianie życia i wierności Chrystusowi. Swoją katechezę Ojciec Święty poświęcił potrzebie nawrócenia, które nie jest poszukiwaniem swego sukcesu, prestiżu, stanowiska, ale sprawieniem, aby każdego dnia, w małych rzeczach prawda, wiara w Boga i miłość stawały się sprawą najważniejszą".

13 lutego AD 2013, P. JuchomPapież Benedykt XVI ogłosił decyzję o rezygnacji z urzędu
 
      Podczas konsystorza zwyczajnego papież Benedykt XVI ogłosił kolegium kardynalskiemu swoją decyzję o rezygnacji z urzędu. Nastąpi to 28 lutego 2013 roku. W przeszłości abdykowal już papież Celestyn V w 1294 r.

Oto oświadczenie, jakie Benedykt XVI złożył wobec Kolegium Kardynalskiego:

   "Najdrożsi Bracia,
zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową.
   Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi.
   Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.
   Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości.
   Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu”.

Watykan, 10 lutego 2013 r.

źródło: Radio Watykańskie
11 lutego AD 2013, P. JuchomDobry film czeka
 
      Zachęcam do odwiedzania podstrony poświęconej filmom. Ciekawym, wartościowym, na pewno pozwalającym na zastanowienie. Propoycje, które się tam znajdą to filmy, nie zawsze przez nas znane. Będziemy się starali umieszczać co jakiś czas informacje o filmach dobrych na rodzinne popołudnie i takich, które będą wymagające. Cóż więcej - polecam (jeszcze nie wszystko jest gotowe :-).

   Filmoteka znajuduje się w zakładce Warto zobaczyć.
04 stycznia AD 2013, P. JuchomMinistrant Roku !!!
 
      Jakub Żerebecki po raz kolejny zostaje MINISTRANTEM ROKU. W okresie od 27 listopada 2011 roku do 01 grudnia 2012 roku wiele razy uczestniczył w mszach św., nabożeństwach i zbiórkach. W roku 2012 każdego miesiąca zostawał ministrantem miesiąca. A teraz punkty - ile ich zdobył, odpowiadam minimum punktów do zdobycia to 245 ( łącznie msze św., nabożeństwa i zbiórki ) zdobył ich 922. Doliczając do tego punkty dodatkowe uzyskał razem 1415 punktów, co stanowi 577,55%.
     Drugie miejsce zajął Damian Lewandowski, którego wynik to 555 punktów ( 237,17% )
     Trzecie miejsce - Maciej Orłowski, zdobył 402 punkty ( 191,42% )
  GRATULUJE wszystkim chłopakom wytrwałości i dziękuję za sumienną służbę. Kolejne lokaty można zobaczyć w zakładce PUNKTY.

30 grudnia AD 2012, P. JuchomBóg się nam narodził
 
      Niech Nowonarodzony Zbawiciel świata oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Niech każdego dnia powtarza się w naszych sercach Boże Narodzenie. Wesołych i ciepłych świąt. Niech Pan Jezus błogoławi na czas świętowania.


24 grudnia AD 2012, P. JuchomCzuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie.
 
      Okres Adwentu przypomina nam o ogromnej wartości modlitwy i czuwania. Rok Wiary, który przeżywamy jest czasem dobrze przygotowującym nas na dzień Syna Człowieczego. Przygotowuje również na nasz Adwent. Przecież wszyscy staniemy przed Synem Człowieczym. Każdy z nas musi wciąż czuwać i walczyć o własne sumienia, o łaskę wiary w naszych sercach. Musimy podjąć pracę wewnętrzną, podjąć pewne postanowienia i otworzyć się na dar nawrócenia, o którym będziemy słyszeć wielokrotnie w okresie Adwentu. By jednak dobrze zrealizować wszystkie nasze postanowienia, potrzebna jest modlitwa i postawa czuwania „w każdym czasie”.

30 listopada AD 2012, źródło: www.niedziela.plW dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
 
      "W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem". Myślę, że słowa św. Pawła bardzo dobrze pasują do tego, aby podsumować kolejny rok pracy. Dziękuję za Wasz całoroczny wysiłek, zaangażowanie w podejmowaniu obowiązków ministranckich. Za to, że wspólnie mogliśmy poznawać bliżej Pana Boga. Dziękuję za każdą obecność na mszy św., nabożeństwie, zbiórce. Za formację poprzez udział w Oazie czy rekolekcjach. Dziękuję również bardzo serdecznie Rodzicom za wsparcie i pomoc. Życzę wszystkim, aby zapał do służby Panu Bogu nie słabł. Niech rozpoczynający się nowy rok liturgiczny będzie okazją do postawienia sobie nowych wymagań.

30 listopada AD 2012, P. JuchomCieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
 
      Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
   Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
   Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
   Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
   Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
   Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
   Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
   Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
   Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
   Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

03 listopada AD 2012, P. Juchom"Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie."

      "Otwórz im, Panie, bramy raju, aby wrócili do tej ojczyzny, w której nie ma śmierci, lecz panuje wieczna radość."
 
Modlitwy za zmarłych

  Anioł Pański
  Modlitwa św. Gertrudy do dusz czyśćcowych
  Modlitwa za zmarłych rodziców
  Modlitwa za zmarłych
  Modlitwa za zmarłego z rodziny
  Modlitwa za zmarłą

"Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał iść za sobą.W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie; my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie,to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyścu. Dusze nazywają Maryję "Gwiazdą Morza". Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. ( Dzienniczek Siostry Faustyny Kowalskiej)

Modląc się pamiętajmy o zmarłych ministrantach; Wojtku i Bartoszu.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

03 listopada AD 2012, P. JuchomRekolekcje powołaniowe
© P. Juchom
      W dniach 19 - 21 października 2012 roku w Paradyżu odbędą się rekolekcje powołaniowe dla tych, którzy chcą odkryć zaproszenie Boga, usłyszeć co mówi, zaufać Mu i zacząć żyć zgodnie z Jego planem. jest to świetny czas na wyciszenie się i pobycie z Panem Bogiem bardzo blisko. W sobotę planowane jest uczestnictwo w Akatyście. Planuję wyjazd do Paradyża, zainteresowanych rekolekcjami proszę o kontakt ( dodam, że to nie są rekolekcje tylko dla ministrantów ).


14 października AD 2012, P. JuchomWspomnienie św. Faustyny
 
      5 października w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie św. Sioasty Faustyny Kowalskiej.Od kilku już lat w naszym kościele znajdują się reliwkie św. Faustyny.
   Siostra Faustyna Kowalska (Helena Kowalska) miała marzenia. Własne wyobrażenia o służbie Bogu. Decyzją wstąpienia do zakonu sprzeciwiła się woli rodziców. Cierpliwie przyjęła pracę, by pomóc rodzinie i zarobić pieniądze na posag. W zakonie podejmowała wysiłek ciężkiej pracy w kuchni, ogrodzie, sklepie – mimo długotrwałej, ciężkiej, nieleczonej choroby. Głęboka miłość, składanie daru z siebie. To było dla niej największym wyrazem zaufania Jezusowi.
   „Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie”.
      Zapraszamy do udziału w uroczystej Mszy św., która poprzedzona będzie adoracją Najświętszego Sakramentu i możliwością spowiedzi od godz. 16.30. O 17.30 - nabożeństwo różańcowe, o godz. 18.00 Msza św. i adoracja relikwii św. Faustyny.
   NIECH CIEBIE NIE ZABRAKNIE

04 października AD 2012, P. JuchomMsza w intencji ministrantów

      Serdecznie zapraszam na mszę św. w niedzieję 16 września 2012 roku na godz. 11.00. Uroczysta Liturgia będzie sprawowana w intencji całej SŁużby Liturgicznej Ołtarza naszej parafii. Podczas mszy św. swoje przygotowanie do bycia ministrantami rozpoczną kandydaci. Również ministranci klasy I Gimnazjum uroczyście otrzymają czerwony strój.
ZAPRASZAM
14 września AD 2012, P. JuchomOstatnia zbiórka przed wakacjami

      Serdecznie zapraszam na spotkanie wszystkich ministrantów w sobotę w Oratorium, godz. 18.00. Proszę pamiętać o świadectwach. Spotkanie to grill, bilard, tenis stołowy itp.
ZAPRASZAM
27 czerwca AD 2012, P. JuchomZebranie z rodzicami
© P. Juchom
      Serdecznie zapraszam na spotkanie - zebranie w niedzielę, 17 czerwca 2012 roku po Mszy św. o godz. 11.00. Chciałbym podsumować rok pracy a jednocześnie przedstawić propozycję wakacyjnych wyjazdów oazowych.
Zapraszam bardzo serdecznie.


09 czerwca AD 2012, P. JuchomWszyscy zwyciężyli !
 Turniej Tenisa Stołowego
      Turniej tenisa stołowego oficjalnie zakończony. 12 maja o godzinie 9:00 rozpoczął się Turniej Tenisa Stołowego Ministrantów i Lektorów, zorganizowany przez parafię p.w. Miłosierdzia Bożego w Przemkowie. Swój przyjazd potwierdziły drużyny ze Szprotawy i Leszna Górnego. Młodzi ministranci i lektorzy swoje zmagania rozpoczęli od uczestnictwa w Eucharystii, która uświęciła fantastycznie spędzony dzień. Zawody odbywały się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

A oto wyniki:
  Szkoły podstawowe:
I miejsce – Szymon Dulas – Leszno Górne, II miejsce – Kacper Drzazga – Przemków, III miejsce – Kacper Ptak – Przemków
  Gimnazja:
I miejsce – Paweł Tynda – Leszno Górne, II miejsce – Jakub Kowalski – Przemków, III miejsce – Filip Szuszfalak – Leszno Górne
  Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Mateusz Migas – Przemków, II miejsce – Kamil Ilkiewicz – Przemków, III miejsce – Łukasz Bajcar - Szprotawa

    Należy podkreślić, że turniej nie stawiał za główny cel rywalizacji sportowej. Priorytetem był mile spędzony czas w gronie rówieśników, dla których Bóg to nie temat tabu. W trakcie rywalizacji był czas na grę w bilard, długie pogawędki oraz poczęstunek. W czasach, kiedy młodzież więcej czasu spędza przed komputerem niż w gronie przyjaciół należy dbać o każdą chwilę spędzoną poza wirtualną rzeczywistością, dlatego szczególne podziękowania należą się księdzu Mirosławowi, Pani Stanisławie, Państwu Elizie i Arturowi, ministrantom i lektorom z Przemkowa oraz ich opiekunowi Panu Pawłowi Juchomowi, którzy w rewelacyjny sposób przygotowali turniej i ugościli drużyny ze Szprotawy i Leszna Górnego.
    Bóg zapłać!
13 maja AD 2012, Ł. BajcarTurniej tenisa stołowego już w następną sobotę
© P. Juchom
      Parafia Miłosierdzia Bożego w Przemkowie ( HUTA ), zaprasza do udziału w Turniej Tenisa Stołowego, który odbędzie się w sobotę 12.05.2012 r. w Oratorium św. Siostry Faustyny przy ul. Szkolnej
Każda parafia może wystawić drużyny w następujących kategoriach wiekowych (max 2 zawodników w każdej z kategorii) :
  a) Szkoła podstawowa
  b) Gimnazjum
  c) Szkoły ponadgimnazjalne

     Prosimy o zgłaszanie drużyn, do dnia 9 maja 2012 roku. Zawodnicy, którzy nie zostaną zgłoszeni w tym terminie, nie wezmą udziału w turnieju

    Plan spotkania :
  9.00 – Eucharystia – kościół Miłosierdzia Bożego, Przemków - HUTA
  9.30 – Przejście do oratorium
  10.00 – 15.00 Turniej
    Po turnieju, jeśli dopisze nam pogoda odbędzie się ognisko.
  Prosimy, aby wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach wzięli ze sobą rakietki i przybyli także na wspólną modlitwę do kościoła.

          zgłoś udział:   adm@sloprzemkow.com     lub tel. 501 486 704 - Mateusz

03 maja AD 2012, M. MigasMaj - miesiąc Maryi
 


      Rozpoczął się jeden z piękniejszy miesięcy - maj, miesiąc pierwszych kwaitów i zieleni. Ten właśnie czas oddaliśmy Maryi. W czasie nabożeństw majowych modlimy się Litanią Loretańską, wspaniałym hymnem na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Wymieniane są kolejne tytuły Maryi: jest ich w sumie 49, a w Polsce 50. Po zatwierdzeniu liturgicznej uroczystości NMP Królowej Polski, obchodzonej 3 maja, do Litanii dołączono 12 października 1923 r. wezwanie "Królowo Polskiej Korony", przekształcone po drugiej wojnie światowej na "Królowo Polski".


02 maja AD 2012, P. JuchomStrony 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

© 2012 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.