SLO Przemkówmodlitwy


     
  Warto zobaczyć
  Filmoteka
  Galeria Guzika
  Papiestwo
  Muzyka
  Sport


  Kromka Słowa
  Liturgia Godzin
  Pismo Święte
  Czytania
  Gość diecezjalny  Galeria
  Galeria


  Linki
  Linki


  Kontakt
  Kontakt


            
                
                                                                                                                                    

Modlitwy o wstawiennictwo świętych Patronów

     Boże, Twórco i Pomnożycielu daró niebiańskich, Ty zesłałeś świętemu ALOJZEMU łaskę niewinności i natchnąłeś go duchem pokuty. Spraw przez jego zasługi, abyśmy mogli naśladować jego pokorę.

        Amen.

    Boże, Źródło wszelkiego dobra, ty w świętym DOMINIKU SAVIO dałeś młodzieży przedziwny przykład miłości i czystości. Dozwól również nam, swoim dzieciom, wzrastać w radości i miłości, aż do miary wielkości według pełni Chrystusa. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

        Amen.

    Święty JANIE BERCHMANSIE, razc być moim opiekunem i przewodnikiem do Nieba. Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach, siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach. Kieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, w serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Dopomóż mi, abym do końca wiernie służył Bogu, jak Ty służyłeś.

        Amen.

    Święty STANISŁAWIE KOSTKO, twojej opiece się polecam i proszę cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich potrzebach moich, i wyjednał mi łaskę wiernego naśladowania cnót twoich. Spraw, abym Bogu dochował wierności pośród wszelkich dróg tego życia i zasłużył sobie na łasę szczęśliwej śmierci.

        Amen.

    Święty TARSYCJUSZU, patronie i wzorze nasz, ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z twojego oblicz i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie. I my chcemy nosić Jezusa w swym sercu. Chcemy ze czcią i miłością posługiwać wokół Jego ołtarza. Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i we wszystkie inne miejsca przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli.

        Amen.

<<< powrót modlitwy
© 2017 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.