SLO Przemkówmodlitwy


     
  Warto zobaczyć
  Filmoteka
  Galeria Guzika
  Papiestwo
  Muzyka
  Sport


  Kromka Słowa
  Liturgia Godzin
  Pismo Święte
  Czytania
  Gość diecezjalny  Galeria
  Galeria


  Linki
  Linki


  Kontakt
  Kontakt


            
                
                                                                                                                                    

Modlitwa za kandydatów


        Boże, Ty stworzyłeś człowieka, aby Cię poznał, miłował i wiernie Ci służył.
    Z Twojej woli Samuel, wielki prorok Narodu Wybranego, przygotowywał się do przyszłych zadań,
    służąc Ci od dzieciństwa w świątyni, a Twój Jednorodzony Syn, Pan nasz Jezus Chrystus,
    jako dwunastoletni chłopiec odbył do Świętego Miasta długą i uciążliwą pielgrzymkę,
    by razem z Matką swoją, Maryją i Opiekunem, świętym Józefem, złożyć hołd synowskiej miłości.
    Wejrzyj łaskawie na tę gromadę swych dzieci,
    które pragną Ci służyć jako ministranci w świątyniach Twego Kościoła.
    Udziel im łaski żywej wiary i miłości, aby ich służba była Tobie miła i pociągała innych do Ciebie.
    Wspomagaj ich, aby gorliwie służąc Bogu i ludziom w zgromadzeniu liturgicznym,
    byli też wzorowi w domu rodzinnym.
    Niech będą sumienni w nauce, szlachetni w postępowaniu i przykładni jako wyznawcy Chrystusa,
    który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

        Amen.


<<< powrót modlitwy


© 2017 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.