SLO PrzemkówLinki

     
                               
     Kyrie eleison.

     Chryste eleison. Kyrie eleison.

     Chryste, usłysz nas.

     Chryste, wysłuchaj nas.

     Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

     Synu, Odkupicielu świata, Boże

     Duchu Święty, Boże

     Święta Trójco, jedyny Boże

     Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, ufamy Tobie

     Miłosierdzie Boże, Najwyższa doskonałości Odkupiciela

     Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela

     Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej

     Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana

     Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich

     Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia

     Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały

     Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym

     Miłosierdzie Baże, chroniące nas przed zasłużonymi karami

     Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu

     Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym

     Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych

     Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego

     Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia

     Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych

     Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościała Powszechnego

     Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych

     Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty

     Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa

     Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej

     Miłosierdzie Boże, w nawróceniu grzeszników

     Miłosierdzie Boże, w uświęceniu sprawiedliwych

     Miłosierdzie Boże, w udoskonaleniu świątobliwych

     Miłosierdzie Boże, zdroju chorych i cierpiących

     Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych

     Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych

     Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie

     Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami

     Miłosierdzie Boże, pokoju konających

     Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych

     Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych

     Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych

     Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów

     Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu,
     przepuść nam, Panie.

     Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas, w każdej Mszy świętej,
     wysłuchaj nas, Panie.

     Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze,
     zmiłuj się nad nami.

     Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego

     Przeto Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę

     Módlmy się: Boże, którego Miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w Miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym Miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla Miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam Miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


© 2018 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.