SLO PrzemkówLinki

     
                               

Na początku

Ojcze nasz..., Zdrowaś Mario..., Wierzę w Boga...

Na dużych paciorkach ( 1 raz ):

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa
na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.


Na małych paciorkach ( 10 razy ):

Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata.


Na zakończenie

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty Nieśmiertelny,
zmiłuj się nad nami i nad całym światem.


( 3 razy )

Jezu ufam Tobie

Modlitwa dodatkowa ( 3 razy )

O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła
z Najświętszego Serca Jezusowego,
jako zdrój Miłosierdzia dla nas,
ufamy Tobie.
© 2018 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.