SLO PrzemkówLinki

     
                               

Przy Ołtarzu Pana

aBc Ministranta
   MINISTRANT         patron          kościół parafialny      w zakrystii

Kiedy wchodzę do kościoła      Punktualność     szata ministranta

2 minuty     kolory ornatu    Szaty liturgiczne kapłana podczas Mszy Świętej

Modlitwa przed rozpoczęciem...     Postawy    Msza Święta   Liturgia Słowa

Ołtarz   Podczas przygotowania darów ofiatnych   Czego potrzebujemy do Liturgii Słowa?    

Modlitwa Eucharystyczna   Przyjmuję Komunię Świętą     Kadzidło

Strój liturgiczny kapłana podczas nabożeństwa poza Mszą Świętą    Woda święcona   Tabernakulum

Msza Święta koncelebrowana      Jest wiele nabożeństw liturgicznych
© 2018 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.