SLO PrzemkówaBc


     
  Warto zobaczyć
  Galeria Guzika
  Gry
  Muzyka
  Sport  Kromka Słowa
  Liturgia Godzin
  Pismo Święte
  Czytania
  Gość diecezjalny  Galeria
  Galeria


  Linki
  Linki


  Kontakt
  Kontakt


            
                
                                                                                                                                    

Szaty liturgiczne kapłana podczas Mszy Świętej


1. Humerał jest to biała chustaokrywająca szyję i ramiona kapłana.2. Alba to długa, biała szata symbolizująca łaskę chrztu św.
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa albus "biały".3. Cingulum jest to biały sznur ( pasek ), który służy do przepasania alby.4. Stuła jest szczególnym znakiem biskupa, kapłana albo diakona.
Jest znakiem świętej władzy kapłańskiej.
Kolor stuły zależy od okresu liturgicznego albo charakteru święta.5. Ornat jest to wierzchnia ozdobna szata liturgiczna kapłana odprawiającego Mszę Świętą.
Kolor ornatu zależy również od okresu liturgicznego albo charakteru święta.Szaty liturgiczne kapłana pokazują, że ma on podczas Mszy Św. szczególne zadanie do spełnienia:
jako wyświęcony kapłan, przewodniczy z polecenia biskupa liturgii.
Może on zamiast Chrystusa wypowiadać nad chlebem i winem słowa z Ostatniej Wieczerzy.


powrót - ABC ministranta


© 2012 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.