SLO Przemków
aBc


     
  Warto zobaczyć
  Galeria Guzika
  Gry
  Muzyka
  Sport  Kromka Słowa
  Liturgia Godzin
  Pismo Święte
  Czytania
  Gość diecezjalny  Galeria
  Galeria


  Linki
  Linki


  Kontakt
  Kontakt


            
                
                                                                                                                                    

Podczas przygotowania darów ofiarnych

    Przygotowywany jest ołtarz dla Świętej Uczty.

        Kapłanowi pomagają w tym ministranci:
    1. Przynoszą mszał wraz z pulpitem.
    2. Przynoszą kielich i to,co do niego należy.
    3. Przynoszą chleb, wino i wodę.
    4. Pomagają przy obmyciu rąk.


   1. Mszał

     W mszale nie są zawarte teksty Pisma Świętego do czyta mszalnych, lecz modlitwy przeznaczone do sprawowania Mszy świętej (tak zwane oracje), np.: kolekta, modlitwa nad darami, modlitwa po Komunii świętej, modlitwy eucharystyczne, modlitwy na błogosławieństwo itd.

   2. Kielich oraz to, co do niego należy.

  Kielich Jest to naczynie liturgiczne, w którym w czasie Mszy świętej umieszcza się wino do konsekracji.
  Puryfikaterz Tym ręcznikiem oczyszcza się i osusza kielich oraz patenę na Hostie.
  Palka Służy do nakrycia kielicha mszalnego. Jest to kwadratowy kawałek usztywnionego płótna.
  Korporał Ten kawałek płótna w kształcie prostokąta rozkładany jest na ołtarzu. Na nim dopiero stawia się kielich oraz patenę z Hostii podczas liturgii eucharystycznej.
  Welon na kielich W niektórych parafiach jest także używany welon na kielich. Jest to tkanina (chusta) koloru białego lub koloru ornatu, którą nakryty jest kielich do momentu przygotowania darów ofiarnych. Ponownie kielich nakrywa się tym welonem po Komunii świętej.

   3. Hostie, wino i woda.

        Głęboka patena W niej znadują się:
  Hostie Większa Hostia i wiele małych Hostii (komunikantów). Jest to chleb przeznaczony do sprawowania Mszy świętej.
        Naczynia do wina i wody (ampułki) Podaje się w nich wino i wodę do Mszy świętej, a stoją one przeważnie na małej tacy. W czasie przygotowania darów ofiarnych miesza się krople wody z winem. Czynności tej towarzyszą słowa modlitwy wypowiadane przez kapłana.
    Często znajdziesz na dzbanuszkach następujące litery: V - vinum - wino A - aqua - woda (por. akwarium) Obydwa obce słowa pochodzą z języka łaciskiego.

   4. Obmycie rąk

     Dzbanek (lawaterz) Większy dzbanek z wodą jest przeznaczony do obmycia rąk. Często jednak używa się do tej czynności także małego dzbanuszka, jeśli nie ma większego dzbanka.
    Taca (miednica) Woda podczas obmycia rąk spływa do większego naczynia - miednicy.
    Ręcznik (ręczniczek) Przy czynności obmycia rąk używany jest ręczniczek. Ministrant trzyma rozłożony ręczniczek przed kapłanem. Po zakończeniu tej czynności ministrant składa go ponownie.<<< powrót aBc


© 2014 - SLO Przemków - P.Juchom, A.Dami - wszelkie prawa zastrzeżone.