SLO PrzemkówaBc


     
  Warto zobaczyć
  Galeria Guzika
  Gry
  Muzyka
  Sport  Kromka Słowa
  Liturgia Godzin
  Pismo Święte
  Czytania
  Gość diecezjalny  Galeria
  Galeria


  Linki
  Linki


  Kontakt
  Kontakt


            
                
                                                                                                                                    

Jak uczestniczymy w Liturgii Słowa?


    Z otwartymi uszami

    Słuchaj, gdy lektor czyta Lekcję!

    Słuchaj, gdy kapłan albo diakon obwieszcza Ewangelię!

    Słuchaj,gdy w kazaniu wyjaśniane jest słowo Pisma Świętego!

    Słuchaj, także wtedy, gdy niczego nie rozumiesz!

    
"Ćwiczenie prowadzi do doskonałości"!


    Przez nasze odpowiedzi

    Po I czytaniu Śpiewamy refren psalmu responsoryjnego

    Przed Ewangelią Przyłączamy się do śpiewu Alleluja

    Po kazaniu wyznajemy naszą wiarę odmawiając Wierzę w Jednego Boga ( Credo )

    Bierzemy udział w wezwaniach modlitwy wiernych.<<< powrót aBc


© 2012 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.