SLO PrzemkówaBc


     
  Warto zobaczyć
  Galeria Guzika
  Gry
  Muzyka
  Sport  Kromka Słowa
  Liturgia Godzin
  Pismo Święte
  Czytania
  Gość diecezjalny  Galeria
  Galeria


  Linki
  Linki


  Kontakt
  Kontakt


            
                
                                                                                                                                    

Budowa Mszy Świętej

     Każdy katolik, szczególnie jednak ministrant powinien znać budowę Mszy Świętej.

  Msza Święta skałada się z czterech części, trzecia część zawiera trzy ważne elementy.

  1. Obrzędy wstępne

     Miejsce: sedilia czyli miejsce przewodniczenia

  2. Liturgia Słowa

     Miejsce: ambona

   3. Liturgia Eucharystyczna

     Miejsce: ołtarz

- Przygotowanie darów ofiarnych,
- Modlitwa Eucharystyczna z Przeistoczeniem,
- Komunia Święta

   4. Obrzędy zakończenia

     Miejsce: ołtarz albo miejsce przewodniczenia.

        Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna są głównymi częściami Mszy Świętej.

Obrzędy wstępne oraz obrzędy zakończenia stanowią jej części ramowe.


Co dokonuje się ... podczas poszczególnych części Mszy Św.

   1. W obrzędach wstępnych

  Przygotowujemy się do Mszy Świętej. Dokonuje się to poprzez śpiew pieśni, pozdrowienia, wprowadzenie, akt pokuty i modlitwę.

   2. W Liturgii Słowa

  Słuchamy, co Bóg mówi nam przez słowa Pisma Świętego, czyli Biblię i następnie odpowiadamy na nie wyznaniem wiary i modlitwą.

   3. W czasie przygotowania darów ofiarnych

  Przygotowujemy stół ołtarzowy do świętej Uczty Ofiarnej.

   3. Podczas Modlitwy Eucharystycznej

  Kapłan odmawia modlitwę eucharystyczną ( wielką modlitwę uwielbienia i dziękczynienia - Eucharystia ). Przy tym wypowiada on słowa Chrystusa z Ostatniej Wieczerzy ( Słowa Przeistoczenia ): chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. My angażujemy się przez odpowiedzi i wspólne wezwania.

   3. W Komunii Świętej

  Jezus przychodzi do nas w Świętej Uczcie.

   4. Podczas obrzędów zakońzcenia

  Umocnieni Słowem Bożym i Chlebem Życia, zostajemy przez kapłana wysłani w świat: Idźcie w pokoju Chrystusa.<<< powrót aBc


© 2012 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.