SLO PrzemkówaBc


     
  Warto zobaczyć
  Galeria Guzika
  Gry
  Muzyka
  Sport  Kromka Słowa
  Liturgia Godzin
  Pismo Święte
  Czytania
  Gość diecezjalny  Galeria
  Galeria


  Linki
  Linki


  Kontakt
  Kontakt


            
                
                                                                                                                                    

Kto to jest ministrant?

Ministrare ( łac. ministrare - usługiwać ) . Służymy Bogu,
kiedy przyczyniamy się aby Liturgia była piękna.

1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu
Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych.


Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz
i dary ofiarne potrzebne do sprawowania Mszy Świętej.
Pomaga również po jej zakończeniu.

2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI

Ministranto nosi pewne określone przedmioty, które są niezbędne
dla liturgii. Są to przedmioty, które mają szczególne znaczenie.
One mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazać na inną rzeczywistość.

3. Ministrant powinien BYĆ ZNAKIEM

Ministrant poprzez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne
jest sprawą wszystkich wiernych.

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że "uczestniczyć w liturgii"
nie znaczy, tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać.

"Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać
i współtworzyć
ją, czynnie się w nią angażując.

powrót - ABC ministranta


© 2012 - SLO Przemków - P.Juchom - wszelkie prawa zastrzeżone.